Oferta inwestycyjna

Park Inwestycyjny

PRZEZNACZENIE-

W Planie Zagospodarowania Przestrzennego "Strefa Przemysłowa przy ul. Dalekiej" teren przewidziany jest pod funkcję przemysłowo - składową. Lokalizacja inwestycji następuje na podstawie pozwolenia na budowę.

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren dosyć płaski, z uskokiem w części centralnej, o kształcie niskiego trójkąta prostokątnego. Pod względem morfologicznym jest to fragment doliny rzeki Nogat. Opracowane zostały badania geologiczne gruntu. Bezpośrednio na terenie działki znajduje się bocznica kolejowa. W odległości ok. 500 m od działki znajduje się port rzeczny będący w zarządzie Żeglugi Bydgoskiej. Wszelki dostęp do mediów w ciągu ul. Dalekiej.

POWIERZCHNIA

Teren działki nr 362 oraz 363 o powierzchni nieruchomości 8,5 ha.

<

>

NASI PARTNERZY
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiPomorska Specjalana Strefa EkonomicznaAgencja Rozwoju PomorzaPUP w MalborkuPracodawcy Pomorza
Regionalna Izba Gospodarcza PomorzaMalborski Klaster TurystycznyGdański Obszar Metropolitalny