Oferta inwestycyjna

Za kanałem Ulgi

PRZEZNACZENIE-

Wg nieobowiązującego planu ogólnego tereny te stanowią przemysłowe części miasta. Brak planu, zabudowa w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy w trybie art. 61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

POŁOŻENIE

Nieruchomość znajduje się w rejonie ulic Bydgoskiej i Dalekiej, na terenach składowo – przemysłowych po dawnych zakładach przemysłu lniarskiego Makop o powierzchni 5,1 ha w bezpośrednim sąsiedztwie ustanowionej w 2003 roku Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Malborku. Od centrum miasta i dworców PKP i PKS odległość 4 km, od drogi krajowej nr 22 Elbląg - Gdańsk 2 km,dojazd poprzez ul. Daleką. Odległość o aglomeracji miejskich – Elbląg – 40 km, Gdańsk – 70 km. Położona jest w bezpośrednim otoczeniu obiektów o charakterze magazynowym i przemysłowym. Najbliższe lotnisko w ruchu General Aviation Malbork – Królewo (ok. 3 km od działki) z możliwością lądowania samolotów cywilnych, wg schematu określonego w podręczniku AIP oraz lotnisko pasażerskie Gdańsk – Rębiechowo 70 km od działki. Atrakcyjność działki wynika z położenia w strefie przemysłowej miasta, powszechnie uważanej przez mieszkańców za jedno z centrów magazynowo – hurtowych miasta. Teren położony wzdłuż rzeki Nogat, w jej bezpośredniej bliskości, z możliwością zagospodarowania i wykorzystywania rzeki, jako drogi transportowej. Przylega do terenów będących w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, która obecnie jest prawie w pełni zagospodarowana. Na terenie Strefy PSSE powstał zakład Biopaliwa, dla którego doprowadzono wszystkie niezbędne media: wodociąg, kanalizację, prąd i gaz oraz telefonię. Na skraju działki przez drogę powstał zakład Pemalux (branża okiennicza). Wzdłuż drogi wewnętrznej na terenach gminy, działają już Fabryka Okien Forest oraz Fabryka S & P (branża budowlana). Blisko jest czynny port, oraz po drugiej stronie działa Zakład Elewarr.

SPOSÓB ZBYCIA

Sprzedaż na własność

WŁAŚCICIEL

Miasto Malbork

<

>

NASI PARTNERZY
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiPomorska Specjalana Strefa EkonomicznaAgencja Rozwoju PomorzaPUP w MalborkuPracodawcy Pomorza
Regionalna Izba Gospodarcza PomorzaMalborski Klaster TurystycznyGdański Obszar Metropolitalny