Oferta inwestycyjna

OSiR - inwestycja hotelowa

PRZEZNACZENIE

Zamiarem samorządu malborskiego jest stworzenie kompleksu rekreacyjno–wypoczynkowego dla turystów, mieszkańców miasta Malborka i jego okolic. Nowy program funkcjonalny OSIR zakłada zachowanie dotychczasowych funkcji oraz ich uatrakcyjnienie poprzez rozbudowę hotelu, wraz z podniesieniem jego standardu do trzech gwiazdek, budowę zespołu basenów, nowoczesnego campingu, stworzenie boisk do gier zespołowych oraz siatkówki plażowej.

POWIERZCHNIA

Łączna powierzchnia ośrodka zajmuje 4,86 ha.

WŁAŚCICIEL

Gmina Miejska Malbork

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA

Zakłada rozbudowę hotelu i wzbogacenie oferty rekreacyjno-wypoczynkowej istniejącego obiektu. Miasto Malbork puszkuje potencjalnych inwestorów zainteresowanych podjęciem inwestycji samodzielnie bądź w partnerstwie z samorządem. Dopuszcza się możliwość realizacji przedsięwzięcia przy udziale środków własnych gminy w finansowaniu budowy systemu krytych basenów.

TYP OFERTY

Partnerska z możliwością inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

<

>

NASI PARTNERZY
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i TechnologiiPomorska Specjalana Strefa EkonomicznaAgencja Rozwoju PomorzaPUP w MalborkuPracodawcy Pomorza
Regionalna Izba Gospodarcza PomorzaMalborski Klaster TurystycznyGdański Obszar Metropolitalny