Oferta inwestycyjna

Wałowa - inwestycja hotelowa

PRZEZNACZENIE

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę turystyczną i rekreacyjną. W obrębie terenu istnieje możliwość ustalenia niezbędnej ilości miejsc postojowych stosownie do wielkości zatrudnienia i ilości miejsc hotelowych.

CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren płaski, składający się z działki w wielkości od 1,0475 ha. Na terenie działki znajdują się zabudowania w formie budynków mieszkalnych. Dopuszcza się możliwość likwidacji istniejącej zabudowy.

POWIERZCHNIA

Łączna powierzchnia działek wynosi 1,0475 ha.

UZBROJENIE

Pełne uzbrojenie w elektryczność, gaz, wodę i kanalizację.

ZABUDOWA

Teren przeznacza się na zabudowę turystyczną o charakterze hoteli z zapleczem gastronomicznym i parkingiem. Dopuszcza się alternatywnie realizację pensjonatów. Wysokość budynków do trzech kondygnacji, maksymalnie 12 metrów. Charakter zabudowy zgodny z tradycjami historycznymi miejsca.

<

>

NASI PARTNERZY
Pomorska Specjalana Strefa EkonomicznaMinisterstwo RozwojuMinisterstwo Rozwoju RegionalnegoWWPEUnia Europejska
Innowacyjna GospodarkaAgencja Rozwoju Pomorza